Jaktfalk vingespenn

Jaktfalk (Falco rusticolus) er en mellomstor raptor i falkefamilien (Falconidae) og. Hannene er til cm lang, veier fra 800g til 1350g og har vingespenn på . Oversiden skifergrå med lyse flekker og striper, .

Bestand: Størrelsen på bestanden av jaktfalk er vanskelig å beregne langs Norges. Jaktfalk er den største falken som finnes i verden, og har et vingespenn på størrelse med musvåk og fjellvåk. Totalt finnes det falkearter i verden, og av disse . Dette er nok en jaktfalk av den grønlandske typen som har rømt fra fangenskap.

Vingespennet til vår største falk jaktfalken ligger på 110-1cm for hannen og . FØDE: Ryper viktigst vintersti mer variert sommerstid. REIR: Legger eggene som regel i gamle ravnereir. Jaktfalk av den lysegrå formen som hekker bl. Jaktfalk er den største falken som finnes og har et vingespenn på størrelse med en . Finnes det noen plass på nettet jeg kan finne bilder av jaktfalk og fjell våg?

Jaktfalken har som andre falker relativt spisse vinger, men ikke så utpreget.