Jernklorid formel

Jernklorider, fellesbetegnelse for vannfrie eller vannholdige kjemiske forbindelser mellom jern og klor. Hva er forskjellen på et symbol og en formel? Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler? Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Jernkloridet danner ikke en stabil beskyttende film, og jernet vil kunne korrodere videre.

FeCler det en ion carbondisulfid : hvad er formlen til den er det C2S hvad med Iodtrichlorid hvad er formlen til . Ikke i form af gamle cykelstel og bilvrag, men jernklorid (FeCl3) helt opløst i vand. Fosfor kan også fjernes ved at tilsætte aluminiumklorid. Fosfat kan fjernes ved tilsætning af jern-ioner (Fe+++), som findes i jernklorid eller jernsulfat. Herved udfældes et bundfald som små fnug af tungtopløseligt . Er det noen som kan skrive denne setningen i en formel?

Fast jern (2) klorid reagerer med klorgass og gir fast jern (3) klorid.