Joule enhet

Joule er én av flere avledete SI-enheter for måling av energi. Enheten er oppkalt etter den engelske fysikeren James Prescott Joule . Joule, symbol J, avledet SI-enhet for energi (arbeid eller varme).

Enheten joule er avledet av de grunnleggende SI-enhetene kilogram, meter . Joule, symbol J, SI-enhet for energi, som defineres som det arbeid som utføres når angrepspunktet for en kraft på newton forskyves meter i . Noen som egentlig vet hvor mye en joul er? Siden måleenheten for arbeid er Joule, blir enheten for effekt Joule/sekund (J/s).

Til ære for den engelske oppfinneren og ingeniøren James Watt har enheten . Joule er en enhet for energi, mens watt er en enhet for effekt. Arbeid er en energiform der kraft og forflytting (“vei”) av alle molekyler er ensrettet, dvs. For de som har hatt fysikk på VGS vet at energi tilsvarer arbeid (W) som er lik kraft (F) ganger vei (s). Arbeid har den fysiske enheten Joule (J).

Den internasjonalt vedtatte enheten for energi i SI-systemet (Système International d’Unités) er joule (J). Instruksjoner: Med denna omvandlaren är det lätt att konvertera enheter av energi. Börja vid att skriva talet du vill omvandla i den översta text-boxen.

W = Joule/sekund Økonomisk levetid Bestemmes av bruk, vedlikehold og teknisk utvikling.

Ofte må man forutsette utskifting til mer . Energienhet oppkalt etter den engelske fysikeren James Prescott Joule (1818-1889). Energi omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av energi. Omvandling mellan joule, Btu, kilowatt-timme, . Den internationella standardenheten (SI-enheten) för att mäta energi är joule (J). I Sverige används även enheten wattimme (Wh). Lær mer om engelsk ord: joule, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale.

Joule (enhet av energi eller arbeid); WebBajaur; Jules; JOULE program . SI-enhet for energi, lik den energien som avgis av watts effekt i løpet av sekund og kan defineres som. Du er antakelig vant til å bruke enheten Joule som mål for energi. I partikkelfysikk bruker vi imidlertid isteden den mer brukervennlige enheten elektronvolt (eV). Gray) enhet for absorbert stråledose, symbol Gy. J/kg (joule/kilogram)gray = J/kg (joule/kilogram).

Effekt = energi/ tid eller med enheter watt = joule/ sekund. Kalori er en måleenhet for energi og varme. Egentlig kalori utdatert tiltaket som nå ofte erstattet av Joule.