Jugoslavenski dinari vrijednost

Narodna banka Jugoslavije pušta u optjecaj apoene dinara u vrijednosti od 1 i 1dinara, . Najjednostavniji odgovor je da novčanice prije 19imaju neku vrijednost (ne sve),. Ovdje, vrijedi spomenuti novčanice s greškama i to: 10dinara 19kod .

Da bi se dobio precizniji odgovor potrebno je navesti: državu, nominalnu vrijednost (npr. 1dinara) i godište (datum). Jugoslavenski dinar mogao se zamijeniti za HRD krajem 1991. Pretvaranje novca u Jugoslavenski dinar (YUM) i iz strane valute koristi do danas tečajeve.

Novi „jugoslavenski“ Dinar emitiran je u novčanicama identičnima.

Nominalna vrijednost (slika 7) otisnuta je na svim jezicima SFR . Tada je ta valuta dostigla svoju najvišu vrijednost. Dinara (Tito’s death – eyes with pupils). Težina: grama; Promjer: mm; Vrijednost na licu: 1. Koliko je jugoslavenski dinar vrijedio prema deviznim tečajevima Narodne banke Jugoslavije 1966.

To je slučaj kod većine novčanica jugoslavenskog dinara, hrvatskih dinara, austrougarskih. Uvođenje hrvatskog dinara kao zakonskog sredstva plaćanja u Republici. Saboru s temeljnim ciljem očuvanja vrijednosti domaće valute. Zamjena jugoslavenskog dinara za hrvatski dinar u omjeru : trajala je .

Moram izraèunati tada¹nju kupovnu vrijednost jedne nekretnine:-/ Hvala! Prodajem novčanicu 50dinara 18-19ZA 0010521. Jugoslavenski dinar je bila zvanična valuta od 1918. Novčanicu najveće nominalne vrijednosti izdala je Mađarska narodna banka 1946.

Jugoslavenski dinari danas vrijede više nego ’94. Sa 1dinara u džepu u Srbiji jedva da može i da se doručkuje. Međutim, postoji “stotka“ koja vredi milion i 7puta više. Hrvatima, baš kao i drugim nacijama na prostoru jugoistoka Europe, koncept inflacije, odnosno, gubitka vrijednosti valute nije nepoznat. U numizmatici vrijednost ne ovisi o starosti, nego o rijetkosti.

Jugoslavenski dinari u većini slučajeva imaju bagatelnu numizmatičku vrijednost.