Jung test norsk

Basert på arbeidet av Myers, Briggs og Jung. Testen er forskjellig fra den offisielle Myers-Briggs Typeindikatoren (MBTI test) ved at den opererer med grader . Jung personlighetstest (engelsk) og her er en annen versjon av Jung-testen kalt 41Q (svensk).

En mye brukt personlighetstest fra SHL (norsk) . JTI er en norsk modell utarbeidet av Hallvard E. Testen bygger på Carl Jungs typeteori, og måler personlige preferanser innen. I den opprinnelige typeteorien hos Carl Jung var det kun tre dikotomier, slik at den .

I tillegg til Introversjon og Ekstroversjon utarbeidet Jung også flere andre konsepter. Prosentene som du vil se etter at du har fullført testen er der for å vise deg . Gratis KTS, JTI, MBTI test kompatibel personlighedstest. Ny og forbedret gratis Jung type test – klik her. Denne gratis personlighedstest identificerer din Jung-type. Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv og andre.

Denne testen er ment som hjelp til å forstå egen personlighet og læringsstil. Jung kaller de som foretar avgjørelser og valg på upersonlig grunnlag for tenke-. Obs, testen er en gratisversjon og ikke like omfattende som den.

Tok testen, men kryssa ut siden og jeg husker ikke hva som sto der. IQ tester via den norske Mensa foreningen. Test basert på Carl Jung og Isabel Myers-Briggs prinsipper.