Jus bergen snitt 2015

Snittet på de mest populære utdanningene. Høgskolen i Gjøvik (HiG) 2020ORD ORDF FOR. Universitetet i Bergen (UiB) 2020ORD .

Alle Alle Alle Høgskolen i Bergen (HiB) 2020ORD ORDF FOR. Høgskolen i Bergen SUPP HOVED ORD FOR ORDF ORD FOR ORDF. Alle HBV 2222Jus, årsstudium, Ringerike 48. Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det blitt større konkurranse om studieplasser ved. Studieprogram, Ordinær kvote 201 Endring i poeng-grense fra 2014.

Rettsvitenskap (jus), start høst, 6 58. Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet læreste kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. Det er skyhøye opptakskrav og lange ventelister for å komme inn på det femårige jusstudiet ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Studiehverdagen er annerledes enn skolen, og jusstudentene er kanskje annerledes enn andre studenter?

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, og om å. Jussutdanninga i Bergen er kjent for det gode undervisningsopplegget og studentmiljøet. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.