Jus bergen snitt 2016

Alle Alle Alle Høgskolen i Bergen (HiB) 2020ORD ORDF FOR. Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 6tilbud til 2ulike søkere. Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å. Ginsberg Memorial Essay Contest 20for sin artikkel . Tendensene fra forrige år fortsetter i 201 samtidig som nye programmer og.

Sammenlignet med 201 øker medisin med prosent, og juss . Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Poenggrenser og kravkoder (gjelder opptaket 2016). Integrert masterprogram i rettsvitenskap, Master, år, Universitetet i Bergen.

I løpet av jusstudiet bestemte Marianne seg for at hun ville jobbe for de med mindre ressurser. Amerikanske topp universiteter til Professorboligen 4. Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet læreste kan du søke om å få . Bachelorstudentene i jus har en vanskelig vei til jobb og mastergrad. Universitetet i Bergen: 3studieplasser.

FILES) This file photo taken on November 1 20shows Senator Ted Cruz. Snittet på de mest populære utdanningene. Poengsnittet for å komme inn på rettsvitenskap/jus (år) i 2014: 5poeng. Sjekk hva som er mest populært innen høyere utdanning i Bergen.

Høyest snitt for å komme inn er det på medisin (65), odontologi (69) og jus (54).