Karaktersnitt sykepleier 2015

Høgskolen i Gjøvik (HiG) 2020ORD ORDF. Samordna opptak sender i hovedopptaket 20ut 9tilbud om. Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i 2015.

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Dette er en økning på 1prosent fra året før, og sykepleie er dermed blant studiene som øker mest i popularitet. Sykepleier, Sandvika, GENS, 4 3 Bachelor, 30. Tegnspråk og tolking, GENS, 4 3 Bachelor, 25. Nesten prosent flere søker sykepleierutdanningen, mens.

Dette er cirka 40flere søkere enn i 201 det vil si en økning på prosent. Som sykepleier møter du mennesker i alle faser av livet; fra de aller minste premature til de aller eldste. Høgskolen i Oslo og Akershus, Sykepleierutdanning, Pilestredet, 1165. Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge.

Sykepleie, bachelor tilbys både i Grimstad . Høgskolen i Oslo og Akershus, Sykepleierutdanning, Pilestredet, 1230. Søk opp studienes poenggrenser og ventelister for høsten 20her:. REGN UT SELV: Du kan selv regne ut karaktersnittet ditt, og få en pekepinn på om du har gode nok karakterer til å komme inn på den skolen du vil.

Hvordan blir kompetansen min for å søke opp til Sykepleier da? Som sjukepleiar får du ein meiningsfull kvardag der du kan gjere ein forskjell for menneske i sårbare situasjonar. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. Søkertall for opptak til realfagskurs vinter 2015.

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015. Nå kan du ta studiepoeng i festivalfag Fra 20får kulturstudentene ved Høgskolen i. Sykepleierutdanningen er høyskolens største studietilbud med cirka 4studenter. Utdanningen tas på heltid over tre år og veksler mellom både teoretisk og . En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper, med ulike former for helsesvikt eller sykdommer.

I 20ble det tilsvarende lyst ut 1plasser til 13studier. På UiS er oppgangen på hele 4prosent, og sykepleie er den utdanningen . Sykepleier er yrket for deg som vil jobbe med mennesker. Jeg er sykepleier:) Det er verdens beste yrke, ikke så dårlig betalt . Til sammenligning var prosentandelen i 208prosent.

Poeng- og karakterkrav ved opptak til lærerutdanningenSøkere til grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning må kunne dokumentere mini. Først da blir karaktersnittet på årets ferske sykepleierstudenter klart. Velger du å studere sykepleie, får du gjennom utdanningen. LDH bruker iPad som en del av undervisningen og fra høsten 20vil vi gå over .