Klienttjenerprinsippet

Klient/tjener-teknologi, prinsipp for å oppnå mer effektive nettverkssystemer ved å fordele arbeidet mellom applikasjoner (programvare) på . Klient–tjener er en IT-arkitektur (eller designmønster) som kjennetegnes med at ulike programvarekomponenter kommuniserer via et tydelig grensesnitt eller . Hva er Klient/tjener (Client/Server?) Klient; Tjener; Nettverk; Hvordan atskiller klient/tjener løsningen seg fra andre prinsipper for distribuert databehandling?

Merk forholdet mellom e-post-tjener og -klient! Alle applikasjoner (tjenester) på internett virker etter klient-tjener-prinsippet. Hva er Klient/tjener (Client/Server?) Klient Tjener Nettverk Hvordan atskiller klient/tjener løsningen seg fra andre prinsipper for distribuert databehandling?

Klient/Tjener-basert chat-program av Trygve Pløhn Silje Vangstad Ståle André.

MVC-prinsippet MVC-prinsippet Flere eksempler på programmer . Klient-tjener prinsippet er mye brukt i datakommunikasjon. Gi eksempler på klient-tjener applikasjoner, og skisser livsløpet til klienten og tjeneren. Systemet bygges på klient-tjener prinsipp og skal kunne håndtere mange brukere.

Systemet har ingen direkte kontakt med omverden. Område har vanligvis en klient og flere tjenere sine klienter trenger ikke nettverkskort. I Klient/tjener-distribusjon legges det vekt på forståelse av prinsippene for klient/tjener på nettverk og programmering av web-applikasjoner, også i forhold til . Sva: Klient/tjener arkitekturen er at et nettverk er bygd opp av klient og server, der. SVAR: Fordelen med prinsippet er at serverne avlastes for oppgaver som .

Klient/tjener-prinsippet sikrer skalérbarhet, mener Tangen. Både WWW (World Wide Web) og Gopher er tjenester for distribusjon av informasjon som fungerer etter klient-tjener-prinsippet. På samme måte som Web og e-post er også diskusjonsgrupper basert på klient-tjener-prinsippet. Diskusjonstjenerne er som regel UNIX-maskiner som er spredt . PHP; forklare prinsipper for webarkitekturer og klient/tjener-arkitekturer; gjøre rede for . Viktige prinsipper for moderne systemutvikling. Prinsipper for RAID Striping er en teknikk for å øke lese-og skrivehastigheten til og fra disk.

Dette innebærer at data splittes opp og skrives fordelt utover flere . Forstå forskjellen mellom klient-tjener og distribuert objektarkitektur; Forstå ideen med Object Request Broker og prinsippene for . Oversettelser: interessent, klient, kunde, käufer.