Kontroll av elektrisk anlegg hafslund

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din. For Hafslund Nett AS utfører vi tjenestene i hele Oslo, Asker og Bærum, Moss,. Alle nettselskaper er pålagt å foreta kontroller i boliger, en slik kontroll .

Huset er under oppussing og mye av det elektriske anlegget har jeg lagt selv/elektrikerkompis har hjulpet til, og jeg har null dokumentasjon. Dette anlegget er helt nytt (nybygg), så dette trenger jeg vel ikke? Må jeg bruke Sønnico til å utbedre eventuelle feil som de avdekker ved sin kontroll?

Denne dagen var imidlertid forbeholdt det elektriske anlegget.

Stefan Larsen, elektriker og elkontrollør i Bravida, begynte kontrollen i husets . Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg. Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er . De leier inn en fast person (mulig det er flere) fra Hafslund med spesialkompetanse på elektriske anlegg og brann. DLE i Hafslund Nett gjennomfører årlig omtrent 0tilsyn i private hjem og virksomheter. DLE i Hafslund Nett har engasjert ulike sakkyndige kontrollselskaper til å. Jordfeil kan oppstå både i elektriske apparater og i det elektriske anlegget.

El-tilsynet AS utfører tilsynet på vegne av Hafslund som er Netteier. Det vil si at de foretar en kontroll av anlegget ditt gjennomsnittlig hvert 20. Hafslund har sendt ut varsel om stikkprøver og kontroll av elektrisk anlegg til beboere hos oss. Minner om at el-anlegg er beboers ansvar fra . De som fikk beskjed om at bruksanvisning for jordfeilbryter manglet ved kontroll, kan se bort i fra evt purring.

Jeg vil dele min erfaring med Hafslunds utskremte kontrollør. Han kom til meg i juni (fire uker før ny eier overtok leiligheten jeg nettopp hadde solgt – bugger!) og . Infratek (tidligere Hafslund Infratek) har bygget mye infrastruktur i Norge. De har hovedansvar for å ta stikkprøvekontroll av elektriske anlegg i boliger og . Hafslund Infratek har sikret seg sin andre kontrakt denne uken. Dette innebærer blant annet kontroll av elektriske anlegg i privatboliger, . Infratek har på oppdrag fra Hafslund Nett gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i flere boenheter. Liker ikke å ha folk på kontroll her hjemme, liker ikke å ha ukjente her i det hele tatt.

Og så gruer jeg meg til evt pålegg de kommer med i . Styret har ansvaret for tilsvarende kontroll med el-anlegg i fellesarealer. Regelverket sier at også nettleverandør (i vårt tilfelle Hafslund) har . Hafslund har foretatt kontroll av mitt private elektrisk anlegg og funnet flere feil og mangler som må utbedres. Varsel om kontroll av elektriske anlegg og plikt til å være til stede.

Hei, Jeg fikk et par anmerkninger da jeg hadde Hafslund-kontroll av det elektriske i leiligheten. Det de skriver er: Registrerte avvik: 1.