Kraftpriser

Agdenes; Alstahaug; Alta; Alvdal; Andebu; Andøy; Aremark; Arendal; Asker; Askim; Askvoll; Askøy; Audnedal; Aukra; Aure; Aurland; Aurskog-Høland; Austevoll . BufretMange av våre større bedriftskunder er avhengige av forutsigbarhet for sine kraftpriser. Da kan vi bistå med fleksible forvaltningsløsninger. Dinsides strømkalkulator lar deg sammenligne strømpriser der du bor, slik at du kan bytte til strømleverandøren som gir deg billigst strøm. Finn markedets beste strømtilbud og dine rettigheter hvis noe går galt. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 3øre/kWh i 3. Av dette utgjorde kraftprisen 2øre/kWh, nettleien 2øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 3øre/kWh.

Informasjon fra Konkurransetilsynet som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av konkurransepolitikken i Norge. Troms Kraft omsetter ikke kraft, verken til privat- eller næringskunder. Konsernet eier kraftnettet i av kommuner i Troms, og i vårt . Kraftprisen fastsettes månedlig og baseres på forbruksveid innkjøpspris så lenge dette er under pristaket.

Ved bestilling av elektrisk kraft fra oss uten at det er inngått avtale om fastpris eller annen bindende avtale, gjelder markedspris (spotpris + påslag).

Kraftpris pr måned 20Kraftpris pr måned 2015. Kraftpriser hos Telinet avhenger av hvilken type avtale du velger. Priser på spotavtaler tåler sammenligning med hvem som helst. Dette har gitt utslag i historisk lave kraftpriser, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Hjem Kommunekraft Innhold Kraftpriser – Nordpool spot. Kraftprisene på Nordpool spot finner du her . For at disse skal lønne seg å starte, må kraftprisene opp i 1til 150. Kraftprisen på den såkalte forwardkurven, altså kraft som de store . Standard Variabel 3øre/kWh Svartisspot Spotpris NO+ øre/kWh påslagProduktet forutsetter . Gudbrandsdal Energi viser prisutviklingen på Variabel Kraftpris det siste året.

Kraftprisene vil variere mer gjennom døgnet i framtiden, framfor alt på grunn av mer vindkraft, skriver Bixia.