Krav til høyde på gjerde

Hvilke krav stilles det til gjerde ved en forstøtningsmur? Jeg har mur rundt hele tomta som varierer fra til meter høyde, og lurer på hvilket . Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav.

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. NS-EN 13200-Del Tilskueranlegg, gjerder og bølgebrytere. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 5m høyde.

Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei.

For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet må. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming og farge. Krav til minimumshøyde for rekkverk i trapper og ramper er forskjellig fra krav til.

NS-EN 13200-Del Tilskueranlegg, gjerder og. Oppføring av innhengning mot veg er søknadspliktig når den har en høyde på over. Se akutelle dokumenter i venstre marg angående krav for elektrisk gjerde.

Mange kommuner har egne regler om gjerdehøyde, eller det er tatt inn.