Kulturminneloven forskrifter

Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond. Kulturminner og kulturmiljøer – definisjoner. Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføringen av innførsels- og . Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet). I forbindelse med omorganiseringen har Miljøverndepartementet ved vedtak av 30.

Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er de sentrale lovene i kulturminnevernet. Sentrale forskrifter til kulturminneloven (Lovdata) .

Kulturminneloven omhandler to hovedtyper for fredning: fredning ved lov . Beskrivelse: Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter. Beskrivelse: Betegnelsen brukes om kulturminner som er fredet ved forskrift, . Kulturminneloven Her i landet ble de første hus fredet i 192 og fortsatt utgjør fredningene i 1920-årene en betydelig del av den totale . Kulturminneloven m/forskrifter og stadnamnlova m/forskrift – med endringer, sist ved lov av 19. Lover og forskrifter som styrer forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer.

Fredning er vern av et kulturminne i medhold av lov om kulturminner eller. Riksantivaren ved enkeltvedtak eller forskrift (statlige bygninger). Kulturminneloven – skal sikre varig vern av et representativt utvalg.

Du er her: Regelverk Lover og forskrifter Kulturminneloven . Utgravningsfelt på Tjeldstø i Øygarden, 2012. Askeladden – database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge . Kunst- og kulturminnekriminalitet omfatter brudd på lover og forskrifter som beskytter våre kulturminner og kulturmiljøer. Rundskriv : nye forskrifter til kulturminneloven om faglig ansvarsområde m. Publisert: Oslo : Miljøverndepartementet, 1989.

Fra en arbeidsgruppe under Kunnskapsdepartementet. Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er de viktigste. Formålet med forskriften er å sørge for at kulturgjenstander beskyttes mot .