Lærlinglønn rørlegger 2016

Finn svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge. Lærlinger i rørleggerfaget med år i bedriften lønnes etter følgende prosentskala, basert på . Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Med svennebrev som rørlegger har du mange muligheter for etterutdanning.

Er ungdom med drømmer om å bli rørlegger. Jeg var nettopp på yrkemesse og spurte om månedslønnen og årsinntekt (netto), men de kunne .

Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det. Her finner du statistikk om hvor mye en rørleggerne tjener i månedslønn, timelønn, og lønnsgapet mellom menn og kvinner, . Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Rørlegger og VVS-montør (bygg og anlegg) 37. Har jobbet som rørlegger lærling i år og mnd nå. Jobben er ålreit og de jeg jobber med er topp, men firmaet og sjefene ekke . Lurer på hvor mye rørleggere og evt elektrikkere har i timelønn som ansatte.

Her i området har tømrere fra 1- 2i lønn. Anbefalt lønn til lærlinger, gjeldende fra 01.

Lønnsstatistikk 20for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. Dette inkluderer fast lønn, bonus og uregelmessige tillegg, men ikke overtid. De nye allmenngjorte satsene etter tarifoppgjøret 20må først behandles i tariffnemnda og vil antakelig tidligst bli gjort gjeldende til høsten. I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn i forskriftens løpetid heter det nå:. Lærlinger kan få stipend og lån, men lærlinglønnen din og økonomien til foreldrene dine påvirker. Undervisningsåret 2016–20- Sist oppdatert: 01.

ORiN, og den enkelte lærling, skal du som lærling sikres god oppfølging og støtte i hele læretiden. Denne bonden ønsket ikke å fortelle om jobb og lønn på video – men her . På denne siden finner bedrift og lærling nyttig informasjon om lærekontrakt,. Tariff NHO 20(sist oppdatert 2016) Se også hele avtalen og årets . Er du en dyktig og erfaren rørlegger som liker yrket ditt og står på i hverdagen?