Leie av kommunal grunn

Krav til søker, priser, slik søker du leie av kommunal grunn til arbeidsformål. Leie kommunal grunn for oppsetting av stillas, bygging, rehabilitering og liknende.

Du kan søke om å leie fortau eller gågate utenfor egen virksomhet. Torgplass kan leies på Kiperviktorget og i Korsatunellen. Utleiepriser for kommunal gategrunn pr august 2015. Ved bruk av kommunal grunn i større byggesaker kan leieavtale og pris sees i .

Unntak fra dette er leie av parkeringsplasser som har avgift også på disse. Trondheim kommune vil i forbindelse med leie av gategrunn, rette . Koplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret. Alle arrangement skal registreres inne på . Reglement for utleie av kommunale arealer i Tønsberg kommune side av 12. Dersom du ønsker å leie ubebygde eiendommer av kommunen, send en mail . Det skal betales leie for bruk av kommunal grunn etter bestemmelser vedtatt av byrådet.

Leie skal også betales for dager som går med til rigging og demontering . SØKNADSSKJEMA – leie av kommunal grunn til salg, aktiviteter og utearrangement.

Sendes til: Lillesand kommune, Pb 2 47Lillesand). Haugesund kommune leier ut torgplasser i Torggata og på Rådhusplassen. Skal ditt arrangement arrangeres på kommunal grunn? Her finner du informasjon om søkeprosess, priser og praktisk informasjon. Reglement for utleie av kommunale bygninger og kommunal grunn.

Hof kommunes bygninger og arealer har stor verdi. Innhold: SØKNAD OM STANDSTILLATELSE – MAI. Odda kommune leier ut boliger, lokaler og arealer. Du kan få frem mer informasjon om de enkelte . Varaordfører Allan Ellingsen er fornøyd med å kunne innføre gratis utleie av kommunal grunn i Bodø.

Her finner du informasjon om følgende tjenester: Kjøp av eiendom fra kommunen.