Lekte tak for takstein

Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak. Lekte: Legges horisontalt på taket og brukes til å bære og feste steinene. De horisontale lektene som taksteinen hviler på kalles bærelekter, se bilde 2.

Avstanden mellom bærelektene kalles lekteavstand og . Spikre underlagspanel, legge papp, spikre lekter skru takplater. SKARPNES ENKELKRUM TAKSTEIN KAN LEGGES FRA 15O TAKFALL OG. NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN (RØD STIPLET LINJE) .

Nederste lekte monteres slik at loddlinjen går parallelt med pannebordet (utsnitt A). For å få samme vinkel på taksteinen i nederste ra må nederste lekte fores . Målet ved tekking av tak er å bygge et estetisk pent tak som beskytter huset mot vær og vind. Se anvisninger om undertak og lekteavstand.

Hvis du har gammel stein, og ikke vet lekteavstanden, er det enkleste. Legg 3-lekter på bakken og deretter legger du taksteinen på lektene. Som regel benyttes ikke mindre lektestørrelse enn minst 30xmm når . Første lekte, nederst på taket, legges normalt i flukt med kantbordet på takstolen, eller . Taksteinen begynner å legges nederst i høyre hjørne og legges mot venstre og på samme måte oppover i radene.

Først merking av hele taket, så fordeling utover taket før leggejobben begynner. Det gir en vekt pr kvm tilsvarende takstein, til kg pr kvm avhengig av type. Det kan legges Skarpnes enkelkrum takstein fra 15° tak- fall og oppover.

Så jeg har målt ca inn mot øvre taksteinlekte, nederst. Men dersom du ønsker noe annet enn shingel er alternativet å lekte opp taket og legge enten takstein eller takplater. Lekteavstand må utføres nøyaktig og snorrett for at taksteinen skal ligge riktig og oppnå funksjonell tetting av taket.

Lekteavstand måles fra overkant til overkant . Paviliong på 25kvm skal lektes ferdig og taksten skal legges. Taksten må bæres opp og kappes i grad da taket er valmet.