Lyme borreliose

Lyme Borreliose (LB) er høyst sannsynlig både underdiagnostisert og undervurdert. Sykdomsbildet er sammensatt og variert, Lyme Borreliose er vanskelig å . Lyme Borreliose pasienter kan ha svært forskjellige sykdomsbilde.

Bakterien kan spres til alle organer og vev i kroppen, og påvirke disse i forskjellig grad. Behandling og valg av antibiotika er ei sak for autorisert lege. Valg av behandlingsopplegg for seint stadium av Lyme Borreliose er omstridt.

Lyme borreliose er et sykdomskompleks med ulike manifestasjoner, spesielt hudforandringer, leddplager og nevrologiske manifestasjoner.

Borreliose, også kalt Lymes sykdom, borrelia og Lyme borreliose, forårsakes blant annet av bakterien Borrelia burgdorferi ved flåttbitt. Det er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Oversiktsartikkel – Lyme-borreliose er en infeksjon forårsaket av den flåttbårne spiroketbakterien Borrelia burgdorferi.

Av Per Bjark, Thor-Henrik Henriksen og Tore Stenstad. Infeksjonsseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfol Tønsberg. Det er mye usikkerhet omkring kroniske borreliainfeksjoner (også kalt kronisk Lyme/borreliose), og det er mange aktører som har meninger om saken.

Lyme borreliose finnes i Norge først og fremst i kystbeltet fra svenskegrensen til og med Nordland. Flest tilfeller er i de senere år registrert i Hordalan .