Maks høyde gjerde mot nabo

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming og farge. Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens. Betingelsen er et maks høyde til møne er meter og at gesimshøyden.

Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor . I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du. Du er på den sikre siden hvis du holder hekken på to meter høyde. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom.

I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på hekken/gjerdet, men loven . Du kan føre opp gjerde (innhegning) mot vei eller nabogrense inntil 50. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av gjerdet. Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp . Hovedregelen om rett til å ha nabogjerde følger av gjerdeloven § 6: Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv . Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det selv, og at han har tvang til å holde . Gjerde ønsker naboen å sette opp på grensa så fra min tomt og til toppen av gjerde vil jeg da få.

Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv.

Maksimal høyde må ikke være over meter. Gjerde mot nabo er normalt ikke søknadspliktig, med mindre det er i strid med en . Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk. Inntil m høyde og avstand fra nabogrense på minst m, eller inntil m høyde når det er.

Må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Kommuneplanen for Bergen fastsetter maks total høyde på m. Når du skal sette opp et gjerde rundt tomta, er det viktig å ta hensyn til. Skal gjerdet skille to eiendommer, er det viktig at du også blir enig med naboen om hvordan det skal se. Stolpeavstanden kan være 5–m, avhengig av høyde og materialdimensjon. Skal leveggen skjerme mot vin bør den ikke bygges helt tett.

Trær i nabogrensen er et hett tema – særlig i disse dager når alle. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom etter grannegjerdeloven. I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet, men . Så er det andre regler for maks høyde, at hekken eller gjerdet ikke er til sjenanse eller skjemmende for . Har hun og ønsker dermed sette opp et gjerde på minst en meter. Leser noen steder at gjerde mot nabo kan være maks cm, andre steder 1cm uten å . Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det. I § står det at et grannegjerde, altså et gjerde eller en hekk, ikke.

Her er det dog ikke nødvendigvis høyden som er det største problemet. Altså kan et tre, busk eller hekk som står tre meter unna din tomt være maks ni meter.