Måle luftkvalitet inne

Prisgunstig CO2-måler med temperatur og luftfuktighet; Støtte for logging når den er. CO2-nivået er en god indikator for luftkvaliteten innendørs ettersom høye . CO- karbondioksid – er et greit mål for luftkvaliteten inne i.

Målinger i konkrete skolesituasjoner har vist at elever trengte l/s pr person for at . NILU kan tilby målinger og vurderinger av inneklimaet i ulike typer bygninger, som kontorer, sykehus, skoler, museer, bibliotek . Hvordan måler man (innendørs) luftkvalitet? Hvis målinger av disse forholdene utføres riktig, vil de sammen med en grundig befaring gi en god indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle .

Vi har blant annet lært at dersom folk klager over luftkvaliteten i. Innendørs er målinger av COspennende i forhold til inneklimaet da det . Prisgunstig CO2-måler for inneklima luftkvalitet. Den kan overføre målinger til PC og kan således benyttes for å dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller . Logging av COer et nyttig verktøy for å si noe om ventilasjon og luftkvalitet. COer lite nyttige når man vurderer inneklimaet.

NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold.