Matematikksenteret algebra

Mange elever kan oppleve algebra som vanskelig og lite tilgjengelig. Ofte knytter dette seg til abstraheringer og generaliseringer som gjøres innen algebra. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar.

Aktiviteter og praktiske situasjoner der vi leter etter forklaringer på . De kan alle løses algebraisk, men det fins også andre måter å løse dem på. Postadresse: Matematikksenteret, NTNU 74Trondheim. Besøksadresse: Gløshaugen, Realfagbygget, A4.

De kan alle løses ved algebraisk, men det fins også andre måter å løse dem på. Hensikt: Opplegget er velegnet til repetisjon i algebra. Valg av tidspunkt: Det er best å bruke noen uker etter den siste . Forhold og algebra – er det så vanskelig da? KONFERANSERAPPORT 5: Tall og tallforståelse – fra telleremser til algebra. Målet er at elevene skal se hvordan de kan løse oppgaver med Pytagoras’ setning uten å bruke algebra og løse likninger.

Bokstaver kan ikke være representanter for objekter. Dette blir på en måte litt trening i algebra. Først spiller de bare med en hest, men så utvider de til to og tre hester hver. Da får de muligheten til å velge strategisk. Bokstaver står for tall bokstaver skal ikke være representanter for objekter.

TALL OG TALLFORSTÅELSE – fra telleremser til algebra”. Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU. Utstyr til gruppene: Knapper (om lag stykker), fargeblyanter (minst to – tre ulike), A3- . Computer Algebra System (CAS) er en typebetegnelse på programvare som kan regne med symboler, i tillegg til tall.

Hvis en rett linje deles tilfeldig vil kvadratet på hele linja være lik kvadratet på de to delene og to ganger rektangelet utspent av de . Spillbrett, terning(er), Algebraspfli (Elevark) og Spil/kort (Kopl’originai). Målet i første fasen av arbeidet med algebra i skolen er å få elevene til å uttrykke seg generelt, ikke i eksempler. Aktiviteten Treff er velegnet til formålet.

JavaScript if it is disabled in your browser. Tema: Sammenhengen mellom algebra og geometri. Verkstedet passer best for 1T, 1T-Y, Sog R1. Programmet binder sammen geometri, algebra og numeriske utregninger og har vunnet flere internasjonale .