Mattilsynet oppgaver

Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir fulgt. Men også flere andre offentlige instanser har oppgaver innenfor dette . Mattilsynets bruker flere metoder for å føre tilsyn med dyrevelferd.

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) er den norske. Mattilsynet har også som oppgave å kontrollere at bedrifter har en etisk . Mattilsynets viktigste oppgave er å bidra til å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann.

Hva får jeg brukt av meg selv og faget i MT? Arne Espelan seniorrådgiver, Mattilsynet,. Region Sør og Vest, Avdeling Sør-Rogalan Sirdal og Flekkefjord . Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU. Tilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig dyre- og fiskehold.

Mattilsynet har også oppgaver i i forhold til . Mattilsynet regionkontorer ble opprettet i 2004 . Mattilsynet har det offentlige ansvaret for sikring av velferden til. Kan Mattilsynets øvrige oppgaver komme i strid med ansvaret for sikring av .

Denne siden viser enheten sin oppgaveportefølje for de år der dette er registrert. Mattilsynet, Distriktskontoret for Midt-Rogaland forvaltar det offentlege regelverket og fastsetjingar innan områda: Dyrehelse, særleg smittsame dyre- og . I spørsmål som berører Mattilsynets oppgaver knyttet til viltlevende organismer og ytre miljø vil Miljøverndepartementet bli trukket med på hensiktsmessig måte. Rogaland og Agder får en sentral rolle i det nye Mattilsynet. Det er klart etter at arbeidsgruppen som har jobbet med omorganiseringen er ferdig. Det nærmere innholdet i uttalelsene ble også vurdert til å gå lengre enn nødvendig for ivaretakelsen av Mattilsynets oppgaver.

Ansvar og oppgaver ved lokale og nasjonale utbrudd. Mattilsynet og helsemyndighetene har hvert sitt ansvarsområde som er bestemt i . Mattilsynet i Rogaland og Agder består av et regionkontor og distriktskontor. I tillegg vil andre oppgaver innen Mattilsynets virksomhet kunne påregnes.

Mattilsynet er det besluttet at ”operasjonelle oppgaver skal utføres regionalt.