Minid vigo

Velkommen til VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller . Alle må bruke elektronisk ID for å søke videregående opplæring på vigo. MinID er én av fire elektroniske ID-er søkerne kan velge mellom. Felles utsending av PIN-koder til MinID . MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3).

Her kan du finne informasjon om hva MinID er og hvordan det brukes. For å søke videregående skole må du registrere din søknad på Vigo.

For å kunne registrere din søknad hos Vigo må du ha kodene til MinID. MinID for å søke videregående opplæring på vigo. Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte . Skal du søke skoleplass i videregående opplæring, er fristen 1. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.

Du kan velge mellom fire elektroniske ID-er: MinI BankI Buypass og . Når elevene skal søke videregående, trenger man MinID for å kunne gjennomføre søknaden i VIGO. Dersom eleven ikke har fått MinID i posten, må en . Felles utsending av PIN-kodar til MinID startar . Du trenger MinID for å logge deg inn på vigo. MinID er din offentlige I og du bruker MinID når du skal logge deg inn hos nav, hos skatteetaten og hos . Alle må brukeMinID for å søke videregående opplæring på vigo. Du får brev med PIN-koder til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere). Vi inviterer med dette foreldre/foresatte til Kontaktmøte på.

Alle elever må bruke MinID når de skal søke om skoleplass på . Når jeg skal logge meg inn på MinID må jeg ha passord og. MinID er det som brukes til innlogging i VIGO, det man bruker for å søke seg inn . Vetkntnmen tft Vige — nettstedet for degr enn] ett-at eek. Du bruker kodene til MinID til å logge på vigo.

Som elev får du standpunktkarakter og trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag. Dette er første siden du kommer til på Vigo. Du må lage deg et passor og får instruksjon om hvordan du går videre.

Første side er oversikt over dine personlige data. Vi sender ut e-post til alle skoler med informasjon til rådgiverne om vilbli. PowerPoint-presentasjon, MinI foreldrefolderene, vilbli.

Ny versjon av Vigo skole –Krever nå innlogging med MinId eller BankId –Alle skoler har en systemansvarlig.