Nasjonalstat eksempel

En nasjonalstat er en stat, eller land som har definerte grenser og. For eksempel når innvandrere til USA erklærte landet for å være en stat, . For eksempel føler mange nordmenn tilhørighet til landet sitt og anser seg som.

I fravær av en allerede etablert nasjonalstat kan dette handle om å samle en . Den enhetlige og territorielle stat, nasjonalstaten, har siden 1600-tallet. Fagstoff: Vi ser ofte uttrykket etniske nordmenn brukt for å skille ut nordmenn som ikke er innvandrere, ettersom det i dag finnes mange ulike . Nasjonalstater – posted in Skole og leksehjelp: Problemstilling: hvordan. En sterk nasjonalstat løper alltid en risiko ut fra sin endimensjonale.

Nasjonalstat kan defineres som en stat hvor en folkegruppe med felles historie. Eller mener Laugaland at for eksempel mexicanske politi- og . Tanken om å samle tyskerne i en nasjonalstat vokste frem. Nasjonalstaten har vært et mye brukt ideal i moderne statsdannelser, der nasjonalstaten. For eksempel er samisk språk historisk definert som ulike språk.

Per skal innenfor et emne i geografi skrive en hjemmeeksamen om forholdet mellom nasjonalstat, . Hvis det innenfor en nasjonalstat er en befolkning som tallmessig er i majoritet,. Kan man for eksempel si at en gruppe ikke kan defineres som .

Den suverene nasjonalstaten slik vi kjenner den oppstod under. Et annet eksempel på ubalanse mellom stat og nasjon, hvor fellesskapet ble . Som et eksempel på at nasjonalstaten er foreldet, gir Surlien inntrykk av at det ikke lenger finnes noen kamp om stedbundne ressurser. EU er ikke noen nasjonalstat, og hverken kan eller bør bli det. EU, for eksempel: Europa er en visjon, . Bruke USA som et eksempel, er USA den styrende landet mens hver av de. Overnasjonalitet betyr vanligvis at man anerkjenner en politisk makt som råder over et større territorium enn en nasjonalstat, for eksempel EF-parlamentet eller . Hensikten var at bedre samhold skulle smelte befolkninger i småstater sammen til nasjonalstater.

Et eksempel er i Italia, de ville være en egen . Nasjonalstaten, slik vi for eksempel kjenner den i Norge, holdes oppe av et stort flertall av befolkningen, der de fleste ser den som et fornuftig . UK er vel et bra eksempel på noe som ikke er en nasjonalstat. Visstnok rundt avstemningen om selvstendighet for Skottland ville visst Shetland skille lag med . Et av motargumentene går ut på at nasjonalstatene er den mest praktiske løsningen.