Norges kystlinje ekvator

Det tilsvarer to og en halv ganger rundt jorden ved ekvator. Det eneste landet som har lengre kyst enn Norge, er Canada, som kan skilte med . God måleteknologi, fjorder og øyer bidrar til at Norge har en spesielt lang kyst.

Sammenligner man med Ekvator som går rundt hele kloden, . Går du hele veien tilsvarer det ganger rundt ekvator. Det tilsvarer to og en halv gang rundt ekvator. God måleteknologi, fjorder og øyer bidrar til at Norge har en svært lang kyst.

Til sammenligning er Ekvator, som går rundt hele kloden, bare . For å ha noe å sette distansen opp imot, så er jordens omkrets ved ekvator på ca. Norges kystlinje er altså mer enn lengre . Kysten og fjordene er forskjellige fra sør til nord i Norge. Statens kartverk har oppdatert den offisielle lengden av Norges kyst med. Når man tar i betraktning at jordas omkrets ved ekvator er 40.

Som et resultat av plasseringen på ekvator opplevelser DR Kongo store mengder nedbør og har høyest frekvens av tordenvær i verden. Republikken Ecuador er et land ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika. Landet grenser til Colombia og Peru og har kystlinje mot Stillehavet.

Sør for ekvator er kystkonturene relativt enkle, mens det i nord er flere.