Norsksidene

Det er viktig å ha god rettskriving, for da blir det lettere for leseren å forstå det du skriver. På disse sidene finner du flere skriveregler, og vi har laget mange . I moderne samfunn er markedsføring nødvendig for at virksomheter skal få solgt sine produkter. Vi bruker Norsksidene flittig i tilbakemeldinger og gir pekere til aktuelle sider.

Omfang En skriveprosess kan ha mange led men det er selvsagt mulig å forenkle . Denne ressursen finst på både bokmål og nynorsk. Disse norskoppgavene har Morten Vedahl laget. Høgskolen i Volda har bidratt med blant annet sjangersider, . Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en gjettekonkurranse. Lars Frode Finstad – Monday, June 201 11:01. Fagside for norsk ved Brekkeby videregående skole i Skien.

For Norsksidene har vi laget ny logo, samt ulike symboler og nytt design på nettside. Kvifor kan vi seie at Norge hadde stordomstida si på 1100- og 1200-talt? Norsksidene er antagelig den beste undervisningen i norsk grammatikk som noen gang har vært laget! Femrader: En femrader er et kort dikt på fem linjer. Høgskolen i Volda har bidratt med blant annet . Jeg sitter på bibloteket med Silje, Wendel, Nora og Tiril.

VI er på norsksidene, som må være den mest uinteressante siden. Grammatikk, tegnsetting, sjangerlære, prosessorientert skriving.