Nynorsk regler

Målgruppen er bokmålselever som ikke har så altfor gode kunnskaper i nynorsk. Her vil de finne det aller mest nødvendige for å kunne unngå å gjøre . BufretMange gjer feil i ubunden form fleirtal og legg til -r eller -er.

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk: . Legg spesielt merke til desse stadnamna:. NB: I samansette ord følgjer vi ikkje regelen ovanfor: takknemleg, inngang, alltid. Hankjønnsorda får i regelen -ar, -ane i fleirtal.

Vi bøyer: ein hest – hesten – hestar – hestane. BufretLignendegenerelle forskjeller mellom bokmål og tradisjonell nynorsk. Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis. Kan alle nynorsk regler, så om noen lurer på noe er det bare å spørre.

Har ikke forklart alt som er med verb, finnes også andre regler, men kan . BufretLignendeEnten sammenhengen er jobb eller skole, er det én ting som er sikkert: Nynorsk kan være vanskelig. I denne artikkelen har vi samlet ti tips for feilretting og . For elever i ungdomsskolen og på videregående kan jeg garantere (!) en nynorskkarakter som ligger minst 1-karakterpoeng over det de har i . Nynorsk på 1-2-manus: Ingrid Slettevoll og Arild Torvund Olsen teikningar: Kristoffer.

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Her er regelen at ein anten må bruke de – dykk – dykkar, eller dokker – dokker. På nynorsk er regelen at eigedomsordet skal stå etter substantivet i setninga:. Nynorsk skrivemåte Det er lett å blande sammen nynorsk og bokmål, spesielt når det er i grenseland mellom hva som er tillatt og ikke tillatt. Oppfrisking fyrst: Vanlege substantiv med regelrett bøying går soleis: Regelrette hankjønnsord går som gut: (ein) gut . Få knallgod og enkel hjelp til nynorsk med denne guiden til nynorsk grammatikk og nynorske regler.

Tek du for deg ein nynorsktekst og markerer dei orda du berre kan bruke på nynorsk, ser du at det ikkje gjeld så mange. Dei fleste orda er felles for bokmål og . Ei videoførelesing som snakkar om meir avanserte reglar innan nynorsk: – Passiv – Genitivs-s. Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal være sidestilt skriftspråk i alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Tre kjønn: Nynorsk har tre kjønn: hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Hankjønnsord har ubunden artikkel ein, hokjønnsord ei, inkjekjønnsord eit. Hovudregel: Hankjønnsorda får endingane -ar og.

Ein iaugefallande skilnad mellom nynorsk standardspråk og nynorske dialektar. Nynorskbrukarar som jobbar i norsk næringsliv har i regelen få opningar for å .