Nynorsk test

Når du vel Ta som test, får du ikkje tilgang til minigrammatikken. Frå bokmål til nynorsk Omsetjing av substantiv Omsetjing av verb Nynorske . Iinteraktivt kurs i nynorsk for grunnskule og vidaregåande skule.

Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister . Her kan du som skuleelev øve deg i nynorsk grammatikk og rettskriving. For å finne ut kva du kan, bør du først ta kartleggingstesten, som inneheld øvingar på det .

Romantikken og nasjonalromantikken 1800–18– test deg selv – fagbegreps-lotto. Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk? Uansett, ta testen og sjekk hvor god du er i nynorsk.

Her er det viktig å kunne forskjell på presens og preteritum!

Kva dialektar nytta Ivar Aasen som grunnlag for nynorsken? Nynorsk på 1-2-er eit nynorskkurs i teikneserieform. Kurset inneheld frittståande teikneseriesider med eitt tema . Prøv desse testane: Test laga av Språkrådet: Fyll ut med rett personleg pronomen. Les gjerne teorisida før du prøver testen!

Les i ein nynorsk grammatikk (t.d. Mål og meining av Fredrik Rostrup) og studer spesielt dei områda der du har gjort . Indiskfødde Arvind Thattai, som snakkar og skriv eit grammatisk korrekt nynorsk, får ikkje ta testen som dokumenterer norskkunnskapane hans, fordi denne berre . HIL CAS Forbrukspakke til tester og tolkning (Kun HiL studenter). CAS forbrukspakke for 8-år tester (nyn).

NYNORSK Komplett CAS test engelsk med manual og tilrettelegging på norsk (Nynorsk) inneholder følgende: Stimulusboka med norsk tekst, Administrasjons- . Testen tar sikte på å besvare spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder?