Opphør av pensjon ved dødsfall

Opphører for eksempel retten til sykepenger 31. Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold etter dødsfall for. Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene.

Er det vanlig at pensjonen blir utbetalt for lenge? Jeg vet om en enke som fikk brev om å betale tilbake en måneds pensjon for sin avdøde . Synes å huske at når en person dør og får alderspensjon, vil pensjonen bli utbetalt også måneden etter dødsfall. Hvis avdøde var alders- eller uførepensjonist, skal du som er gjenlevende ektefelle ha utbetalt to måneders pensjon utover dødsmåneden.

Ved spørsmål om gjenlevendepensjon bør du kontakte trygdekontoret. Orientering om trygd ved dødsfall kan leses her. Dersom medlemmet hadde uføre- eller alderspensjon hos oss vil det bli utbetalt en.

Ordningen dekker ikke spesifikke utgifter i forbindelse med dødsfallet. Råd for å bearbeide sorg i tiden etter et dødsfall. Fortell oss gjerne hva du var fornøyd med.

Her finner du nyttig informasjon om hva som må gjøres med bankforhold ved dødsfall. DØDSFALL I FAMILIEN: – Du kan ha krav på ulike ytelser fra.