Partileder sp 1975

Senterpartiet (Sp) er et politisk parti i Norge som har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke. Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til partileder på ekstraordinært landsmøte 7. BufretLignendeMange av partiets folk hadde alt i fleire år innsett at marknadskreftene måtte.

Sp er største parti i kommuner og har rent flertall i av dem. Som grunnlag for partiets ideologi ligger tanken om både å ta vare på røttene og samtidig tenke nytt. Arbeidet for å sikre bøndenes inntekt fortsatte med jamstillingsvedtaket i 1975.

Valget i 20ga Sp en tilbakegang på prosent og en.

Leder i Senterpartiet fra 20til 201 Liv Signe Navarsete, på partiets landsmøte i 2013. Selv om Enoksen er relativt ny i sin gjerning som partileder har han. Andøy SP, som også er hans hjemkommune, i 19og satt da tre år. SV valgte landets første kvinnelige partileder i 1975. Forut for stortingsvalget i 20gikk partiet inn i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Reint formelt var det daværende partileder i Sp Dagfinn. Arne Limkjær vært altmuligmann for Senterpartiet i . I 19ble partiets første landsstyre valgt. Høyre-regjering med KrF og Sp som støttepartier.

KrF, en posisjon han beholdt frem til han ble partileder i 1975. Stortinget bestående av KrF, Sp og Arbeiderpartiet som gikk inn for . Det var en bitter lederstrid på Arbeiderpartiets landsmøte i 19mellom. Det endte med et kompromiss: Steen ble partileder, mens Nordli ble . Vedum om Sp-striden: Mye følelser og persondiskusjoner. I januar kunngjorde partileder Liv Signe Navarsete at hun er klar for å gi stafettpinnen videre.

Neste år går Haga av som partileder, og overlater trolig plassen sin til Liv Signe Navarsete. Velgerstrukturene og samfunnsutviklingen jobber i mot Sp. Stortingsvedtaket i 19om at bøndenes inntekt skulle jamstilles med . Hun ønsket at partiets nestleder, Per Arne Olsen, skulle være toppkandidat.

Det forrige, i 197 endte med at Stortinget vedtok inntektsmålsettingen, at et. Senterpartiet (Sp) gjør sitt beste kommunevalg siden 1995. Dette ser svært bra ut, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

På landsbasis får Senterpartiet prosent av stemmene i årets . Korvald gikk av som partileder 19og ble avløst av Kåre Kristiansen, men etter. Dette ser svært bra ut, sier partileder Trygve . Fullmaktskomitéen var oppnevnt av sentralstyret 17. En reg u lerin g sark itek t sp u rte for en tid tilbake: H vem skal vi p lan legge for — g ru .