Plassering av nødstopp

Du må sørge for at maskiner er utstyrt med én eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av . Er det lov til å bruke nødstopp som vanlig stoppknapp, eller skal det. Er det krav til plassering av nødstoppbryteren, eller kan denne i alle .

Nødstopp er et sentralt begrep som også er behand- let i flere standarder. For å få svar på hvordan og hvor et nødstopp skal plasseres, . Nødstopp er en nødfunksjon som har til hensikt å stoppe en prosess eller en bevegelse som har blitt farlig. Nødstopp brytere er ofte rød på gul bakgrunn eller .

Betjeningsorgan skal være slik utført og plassert at det ikke utsettes for. Koblingsutstyr – Plassering, montasje og kapslinger. Betjeningsorgan skal være slik utført og plassert at det ikke utsettes for utilsiktet påvirk-. Gjenstart etter stopp ved påvirkning av nødstopp- eller verneinnretning.

Hovedanlegget har en nødstopp plassert på PLS- skap og ved hjørne arbeidsbenk.