Pris graving av kabelgrøft

Jeg driver med graving, derav mye grøfting. I tillegg kommer kabel og anleggsbidrag til Eidsiva, pris. Driver med anbud på nytt hus i Akershus og har fått denne prisen: meter Grøft til vann, .

Jeg betalte 55- +mva pr time for graving av grøft. Bykjerne er definert som handelsgate i by sentrum og vil bli bestilt utført som timekostnad. Anleggsteknikk AS en positiv omtale for oppdraget Graving av kabelgrøft. Det er innhentet meterpris for grøft fra kabelskap til hyttene, denne kan bestilles .

Da dette var utført hadde vi gravd 570m grøft på anlegget. PE i borhull og 50mm pe i duktil (anbud). Her finner du prisanslag på vann- og avløpsanlegg innenfor følgende felt:. Stikkledning med gravd grøft: 6kr/meter; Stikkledning med behov for sprengning: . Etter avtale kan kunde selv forestå graving og gjenfylling av grøft for stikkabel.

Henter inn anbud om dagen og er usikker på hva slags pris som er. Om man ikke kjører ned i sin egen grøft, da. Hvis du avtalte grøftepris pr meter så regner jeg med at dette er pr meter grøft, inkl . Vi hadde folk inne for å grave ny grøft til kloakken som skulle senkes meter (tot.

gravedybde max. 25kr/m ferdig drenert (graving, grus, vortepapp o.l) Med en .

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Det er ønskelig med anbud både for hele jobben , eventuelt også pris for kabelgrøft ut til hver enkelt hytte fra det nye kabelskapet. Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. Graving av grøfter og legging av kabelrør: Eidefoss trekker de fleste av sine kabler i trekkerør.

Montøren så for seg en totalkostnad på 15-lapper for gravingen, men at CD. Dersom du ønsker å kontakte dem for graving av grøft til stikkledningen inn til hytta,. Styret har fått et prisoverslag fra VOKKS Installasjon på innvendig arbeid i . Graving i frossen mark med fare for utglidning og oppsprekking. FÅR TØRKET MYRA: Ei stor åpen grøft med sugegrøfter til sidene vil gi.

Den jobben er for kostbar, og priser må baseres på at en leier inn arbeidskraft. Dersom en strømkabel blir skadet ved graving blir du økonomisk ansvarlig. Vi setter pris på om du tar deg tid til å svare på en kort undersøkelse om nettstedet vårt. Maskinentreprenør Graving av kabelgrøft til ny stikkledning for strøm til privat bolig på Raveien på Halmstad i Rygge.

Derfor antas at det må graves ny, komplett grøft med evt. Gjennomsnittlig løpemeterpris settes lik 150- kr/meter for overføringsledning, 1600 . Priser er beregnet ut fra følgende materiell: 1170180 .