Pris kwh nettleie

Priser for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift, lovpålagt innbetaling til energifondet Enova samt . Nettleie og strøm – Strømnettet, , Priser, tariffer og avgifter, , Strømbrud feil og planlagte. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 3øre/kWh i 3. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 2øre/kWh i 2015. Dette er prosent mindre enn i 20og . Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 2øre/kWh i 1. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 2øre/kWh i 2. Hvor i landet du bor, har betydning for sammenligningen. Vi trenger et kWt tall for sammenligningen.

Nettleie privat er produkter beregnet for boliger, hytter og. Spotpris + øre/kWh påslag første uker, deretter økes det til spotpris + 200 . Et gjennomsnittlig forbruk på 0kWh gir en årskostnad på kr 60- og en gjennomsnittspris for nettleie på 5øre/kWh. Kostnader for kjøp av strøm kommer i tillegg. Områdepris time for time minus 6øre/kWh . Energiledd (øre/kWh), Forbruksavgift (øre/kWh).

Se prisinformasjon på Nett og Nettleie under Næring. Beskrivelse, Fastbeløp kr/mn Energiledd øre/kWh, Effektledd sommer kr/kW/mn Effektledd vinter kr/kW/mnd. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Strømprisen inkludert nettleie i øre per kwh. Prisen på nettleie er endret med virkning fra 1. Wh (kilowattimer) eller mer pr år vil gi lavere pris. Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt.

Dersom forbruket går ne kan derfor selskapet øke nettleien pr kWh slik at de . I energileddet er det inkludert avgifter til staten (inkl avgift til Energifondet, eks. mva og forbruksavgift). Forbruksavgift til staten: 1øre/kWh + . Nettleien og forbruksavgiften er den samme uansett kraftpris. Kraftpris Nettleie Forbruksavgift Total strømpris. Forbruksavgiften 1øre/kWh i 20(1øre/kWh i 2016). Pris per kilowatt-time for OHi 20blir dermed 2+ 1= 4øre/kWh . Nettleien gjelder for alle husholdning, hytter og fritidsboliger som ikke har AMS- og timesmålere.

Forbruksavgift til Staten kreves inn i tillegg til nettleien.