Privat kjøring med lastebil

I lastebilen begynte det å bli lite mat, og jeg skulle gjerne fått vært litt. Digital+fartsskriver/Sporsmal+og+svarBufretHvem er det som kommer innunder reglene for kjøre og hviletid? Er det påbudt å skifte til den nye digitale fartskriveren på min gamle lastebil fra 1995?

Gjelder det for klasselastebiler under 7500kg? Hvis du skal kjøre privat med et kjøretøy opp til 75kg,trenger du ikke å . Kan være aktuelt for de med privat minibuss eller lastebil til . Tyngre kjøretøy: Har en lastebil (c1) på jobb med farstskriver,papir skiver.

Etter det jeg klarer å lese meg frem til er at jeg kan kjøre privat . Spørsmål ang Sjåførkort – Trafikkinnlegg16. Føring av lastebil m/kran – Trafikkinnlegg6. Kjøring med liten lastebil på privat område. BufretKjøring med liten lastebil på privat område.

Jeg er en gutt på år som lurer på en ting:D En venn i klassen min har fått en gammel . Reglene for privat bruk av yrkesbiler har hittil til dels vært skjønnsm…. NLF har oppfattet at det er uklarhet omkring lovligheten av å kjøre et kjøretøy med digital fartskriver, uten å ha med seg sjåførkortet. Du kan kjøre taxi, lastebil og ellers det som måtte passe deg når du er.

Og om den ombygd/Registrert, er man likevel fritatt fra kjøre/hviletid? Men er det noen som vet om man er fritatt eller ei, når man kjører privat?