Radioaktiv stråling på mennesker

Hva er det som skjer med kroppen når noen blir utsatt for radioaktiv stråling, og hva er følgene på kort og lang sikt? Forskerne venter fem ekstra kreftdødsfall per år i en gruppe mennesker på fem millioner. Om man har oppholdt seg nær en reaktor som slipper ut radioaktive stoff til luft, kan man bli utsatt for radioaktiv stråling.

En av de evakuerte fra Fukushima-området blir testet for radioaktiv stråling. Typer akutte hendelser som kan utsette kroppen for økt radioaktiv stråling. Det dør trolig flere mennesker på grunn av radioaktiv stråling enn på grunn av trafikkulykker. Tabellen nedenfor viser hvor mye hver av de radioaktive kildene .

Radioaktiv stråling, røntgenstråling og kosmisk stråling betegnes. Det er aldri påvist økning i arvelige defekter hos mennesker pga. Stråleskader etter ioniserende stråling kan være akutte eller kroniske,. De kan opptas i planter, dyr og mennesker og medføre innvendig . Men hvorfor er stråling fra radioaktive stoffer farlig for os? Tilrettelagt for internett av Steinar Thorvaldsen, 1998.

Til alle tider har planter, dyr og mennesker vært utsatt for radioaktiv stråling.