Reaktiv energi

Reaktiv effekt for en vekselstrømkrets er ved sinusformet strøm lik produktet av. Den samme energien leveres tilbake fra spolen når strømmen i spolen avtar. Reaktiv effekt oppstår i vekselstrømskretser når strømmen er ute av fase med spenningen, det vil si at noe energi vekselvis blir tatt opp og avgitt igjen.

Hva er årsaken til at elverket krever egne reaktive målere i anlegg det. Fasekompensering, kompensering for reaktiv effekt i elektriske nett og apparater. De fleste elektriske apparater som er koplet til . Effektfaktoren er uttrykk for hvordan anlegget belaster nettet med overføring av reaktiv effekt.

Nettselskapet krever kun betaling for reaktivt uttak når dette uttaket . Tager man cos(phi) = så er det ren reaktiv effekt. P-effekten svinger lige meget om 0-aksen, dette skulle så betyde at nettoflowet er men er . Finansiert av: Forskningsrådet, ABB, Agder Energi Nett, Hafslun Trondheim. Generatorer i enden av avgangen trekker reaktiv effekt når det er nødvendig. Skagerak Energi eier de to selskapene Skagerak Nett og Skagerak Kraft.

For uttak under 50kW kreves ikke gebyr for reaktiv effekt. Når uttaket av aktiv effekt er over 50kW og den reaktive effekt overstiger (effektfaktor under 95), . Begna Bruk AS klager på Sør Aurdal Energi sin tariffering av reaktiv effekt.