Regnskap for private

Gratis online regnskap og budsjett for privatpersoner og familier. Ikke bare bedrifter har nytte av å føre regnskap over inntekter og utgifter. Altfor mange lever fra lønning til lønning, med skrapa konto på .

Får du hjertet i halsen hver gang det kommer en regning? Last ned Dine Pengers månedsbudsjett og ta . Her er det lagt til en del mindre endringer og rettelser etter innspill fra brukerne. I 20dekket offentlige tilskudd prosent av de totale utgiftene for barn i private barnehager. I år 20var denne andelen på bare prosent. I 20betalte foreldre med barn i privat barnehage prosent av de totale utgiftene, for ti år siden var prosentandelen over dobbelt så stor.

Stadig flere av nettbankene setter nå også automatisk opp et enkelt regnskap for deg, som viser hva du har brukt penger på den siste måneden . Vi er et regnskapskontor etablert eksklusivt for barnehagene i PBL. Hvorfor ikke la PBL Regnskap ta seg av regnskapet til barnehagen din? Skjåk Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap tilholdene i skjåk kommune i oppland fylke.

Kommunene utarbeider i dag pengeregnskap, mens private bedrifter utarbeider lønnsomhetsregnskap. Er dette en forskjell som bør videreføres, .