Røykrør gjennomføring trevegg

Røykrørgjennomføring gjennom innervegg – Modell. I dag finnes det isolerte røykrør (stålpipe) som kun krever cm avstand til .

Testen viser at begge tegningene viser en trygg metode for gjennomføring av røykrør gjennom yttervegg. Maksimal temperatur mot treverk kan være opptil °C . Røykrør skal ha en avstand på minst cm til brennbart materiale,. Ved gjennomføringer av røykrør gjennom vegg er avstandskravet cm.

Gjennomføring i vegg og tak, lufteventiler,. Ved montering av røykrør gjennom brannmurselement. Ta utgangspunkt i installasjonsveiledningen for det aktuelle ildstedet og kravene om sikkerhetsavstan og merk av midtpunktet . Ildsteder uten dokumentasjon kan stilles opp mot ubrennbar vegg som vist.

Ildsted med brannmur foran brennbar vegg. Fundament, gjennomføring i tak og/eller vegg,. Gjennomføringen i vegg krever også spesielt isolert rør og er noe mer arbeid. Det tar veldig lang tid å varme opp røykrøret til en slik temperatur at pipen .

Dersom man for eksempel setter inn et nytt ildsted og lager et nytt hull til røykrøret, så skal det gamle hullet tettes på forskriftsmessig måte. Røykrør (fra ildsted) som føres gjennom vegg av brennbart materiale, skal ha minimum cm ikke-brennbar isolasjon – for eksempel mineralull, mellom vegg og . Kakkelovner med lange røykrør som kan magasinere varme i inntil timer. Dersom det benyttes et uisolert røykrør skal veggen beskyttes . Brannmuren festes til trevegg med Nordsilikon,.

Ved montering av røykrør gjennom brannmursele- ment og trevegg må gjennomføringselement alltid.