Sammenhengende spekter

Et glødende fast stoff, en glødende væske eller en gass med høyt trykk gir et sammenhengende spekter. Da ser vi alle regnbuens farger og ingen linjer. Hva er det som gir et sammenhengende spekter?

Elektromagnetisk spekter, all elektromagnetisk stråling. I dette forsøket skal vi kunne skille mellom absorpsjonsspekter, emisjonsspekter og sammenhengende spekter ved å se på ulike lyskilder . Hensikt: Se hva slags spektre forskjellige strålingskilder har. Teori: Vi har tre spektre: – Sammenhengende spekter: Hvis du ser på et glødende . Sammenhengende spekter = Spekteret inneholder alle bølgelengdene fra synlig lys. Glødende faste stoffer, glødende væsker og sterkt sammenpressede gasser gir sammenhengende spektre. Sammenhengende spekter: Glødende fast stoff, en glødene væske eller gass med høyt trykk.

Alle fargene i spekteret er synlige, uten . Sammenhengende spekter: får vi dersom vi ser på spekteret til et glødende fast stoff, en glødende væske eller en gass med høyt trykk. Sammenhengende spekter: Alle fargene i spekteret er synlige, og mønsteret er sammenhengende, uten forstyrrende sorte streker. Sammenhengende spekter – alle fargene er synlige. Emisjonsspekter – kun bestemte spektrallinjer er synlige.

Lys fra en kilde som gir sammenhengende spekter treffer gass får vi en absorpsjon spekter.

Energisprang og elektromagnetisk stråling. Vi har tre ulike spektre; sammenhengende spekter, emisjonspekter og absorpsjonspekter. Vi kikket på ulike lyskilder som blandt annet; naturlig . Fagstoff: Du har kanskje opplevd å se hvordan sollys som brytes gjennom et prisme, eller gjennom små vanndråper, gir et fullt spekter med alle . Det finnes tre forskjellige typer spektre; sammenhengende spekter, absjorpsjonsspekter og emisjonsspekter.

Sammenhengende spekter får vi dersom vi ser på spekteret til glødende væske, glødende fast stoff eller gass med høyt trykk. Et eksempel på et spekter er sammenhengende spekter, som inneholder alle bølgelengdene i det synlige lyset. Absorpsjonsspekter får vi når vi lyset kommer gjennom gasser, emisjonsspekter kommer som regel fra gasser og sammenhengende spekter . Ulike gasser – emisjonsspekter/linjespekter. Hensikten med forsøket er å se hvordan spektre ulike lyskilder får.

Hypotese: Jeg trur det glødende metallet vil få ett sammenhengende spekter. Vi har tre ulike spektre, de ulike er sammenhengende spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Det elektromagnetiske spekter består av de strålingstypene som. Et sammenhengende spekter oppstår når en ser på glødende fast stoff, . Hypotese: Ved å se på sollyset tror jeg at vi vil se et sammenhengende spekter fordi det inneholder alle fargene i et spekter.

Et sammenhengende spekter får man ved at lyset som går inn i spektroskopet kommer fra et fast stoff, glødene væske eller gass med høyt trykk. Hensikt: Undersøke diverse spektre, hvilke type spekter vi ser og hvorfor vi ser. Her ser vi med en gang et sammenhengende spekter, som en . Bakgrunnsteori: Sammenhengende spekter får du om du ser alle fargene, og ikke bare enkelte linjer spekteret til et glødende fast stoff, væske .