Samordna opptak poenggrenser 2011

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptak 20. Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20.

Her kan du se tidligere års poenggrenser. Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 20ut 5tilbud. Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. Poenggrensene går ned etterhvert som noen . På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 20og senere . Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass,. Poenggrenser etter hovedopptaket 20- 20(html) . Listen er basert på tall fra Samordna Opptak.

Samordna Opptak offentliggjorde i dag søkertall og opptakskrav for studiene ved offentlige skoler. Tabell – Samordna opptak: Opptakstall og inntakskvalitet 2011-2014. Kilder: Samordna opptak, NIFUSTEP, Søkerundersøkelsen, DBH,. Antall førsteprioritetssøkere, 202011. Ved hovedopptaket i 20var poenggrensen ved hovedopptaket 57.

EMNE: Jus-studiet – poenggrenser høst og vår 20(7/9). Siviløkonomstudiet ved NHH er blant de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge, viser ferske tall fra Samordna opptak. I 20var poenggrensene for å komme inn på ordinær kvote i følge samordna opptak mellom 5(Bergen) og 6(Tromsø). Innledning – Rapport og planer 2010-20for MhG 2. Poenggrensen gjennom Samordna opptak varierte for avis- og . Frå 20må alle søkje opptak gjennom Samordna opptak.

Rangering; Poenggrenser; Datoar og fristar og resultat av opptaket . Samordna opptak 20Utgivar Samordna opptak Postboks 11Blindern . Antall kommentarer på artikkelen (VG Nett) 20. Tall fra hovedopptaket til Samordna opptak viser at man stadig må ha. Den aller høyeste poenggrensen er på Universitetet i Oslo, som krever 68 . Jentene som gikk ut av grunnskolen i 20oppnådde høyere karakterer enn.

Flere fag lukkes ved UiA – det vil si at det innføres poenggrenser og ventelister – og alle slipper ikke inn, viser de foreløpige opptakstallene fra Samordna opptak. Tallene viser poenggrenser for ordinær kvote og (førstegangsvitnemål). Ved den endringen som ble gjort med poenggrensen, var det relativt uproblematisk å få fylt opp. Det er skyhøye opptakskrav og lange ventelister for å komme inn på det femårige jusstudiet.

Dermed gjenstår bare ett alternativ: Å søke om studieplass i Oslo, Bergen eller Tromsø gjennom Samordna opptak. SE ALLE POENGGRENSENE: Samordna opptaks tall etter hovedinntaket.