Samordna opptak studier 2016

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte. Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller. Samisk kvote Ansgar Teologiske Høgskole 2020(ATH) ORD .

Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg. Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser.

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier.

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står. Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass. Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold. Universitetet i Oslo, Internasjonale studier, 401. Søkning om opptak til høyere utdanning – 20- Tall fra tjenesten.

I 20ble det tilsvarende lyst ut 1plasser til 13studier.