Schengen land 2016

Schengenområdet består av europeiske land. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av .

Schengen-konvensjonen, som førte til at Schengen-samarbeidet trådte i kraft 26. Samarbeidet er i dag utvidet til å omfatte land i Europa. BufretLignendeEtter hvert har flere land sluttet seg til dette samarbeidet, og det er blitt til en del av EUs regelverk.

Retten til fri reise gjelder for alle som har lovlig opphold i et Schengenlan både Schengenborgere og.

Passpåbudet gjelder også reiser til andre land innenfor Schengen. A list of countries makes for a Schengen region which allows its citizens free. The area counts hundreds of airports and maritime ports, many land crossing . På grund af flygtningesituationen i Europa har en række Schengen-lande i 20dog midlertidigt indført paskontrol ved deres grænseovergange, hvorfor man . Schengenavtalen, avtale som avskaffer grensekontroll av personer mellom medlemslandene, etter.

Schengenavtalen omfattet land da den reviderte utgaven trådte i kraft våren 2001. Europa har bestemt at ingen skal trenge å vise pass ved grensepasseringer innad i regionen. SAS: Førerkort er godkjent legitimasjon innen Schengen.

Køen med reisende som skal fly til land utenfor Schengen-området har vært svært lang flere dager så langt i sommer.

Schengen-samarbeidet er ytterligere satt på prøve etter at Sverige og Danmark har innført grensekontroller.