Sikkerhetskontroll av elektrisk anlegg

Jeg har akkurat fått et brev om myndighetspålagt sikkerhetskontroll av elektriske anlegg med plikt til å være tilstede. Etter at vi har besøkt hjemmet ditt og foretatt en sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget, får du tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av . Sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget Hjem og utstyr.

Som eier/bruker er du selv ansvarlig at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Har De merket noe unormalt ved det elektriske . Derfor er forsikringsselskapene selvsagt interessert i at flest mulig har det elektriske anlegget i orden. I den forbindelse selger de elkontroller, .

Kongen utferdiger tekniske forskrifter for hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, vedlikeholdes, drives og kontrolleres. Hvordan ta sikkerhetskontroll av motorsykkel; for opplæring klasse A, Aog A2. Har du et el-anlegg som er eldre enn år? Er svaret ja til noen av de ovenstående spørsmål? Da er det på tide med en sikkerhetskontroll av el-anlegget.

Infratek gjennomfører en kontroll av alle elektriske anlegg i borettslaget. Dette er veldig viktig med tanke på brannsikkerhet. Det er blant annet ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i boliger. Sikkerhetskontroll av de elektriske anleggene .

Brannforebyggende el-kontroll (NEK405-2) – El-sjekk. Vi utfører sikkerhetskontroll av husets elektriske anlegg. Dette er en gjennomgang av med hensyn på . En el-sikkerhetskontroll avslørte store mangler på det elektriske anlegget, blant annet manglet det jording.

Boligbygg har en avtale med Hafslund installasjon, som utfører sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget i rundt 20bebodde leiligheter . Alle energiverk er pålagt å føre tilsyn med anlegg som forsynes fra. Sak: KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG I KOMMUNAL BYGG 2015. OM KONTROLL – SIKKERHETSKONTROLL AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET . Tilsynet gjelder kontroll av det elektriske anlegget, og er planlagt gjennomført 17.

Her har kommunen plikt til å være tilstede, og det . Dette undersøkes på en gratis sikkerhetskontroll på trafikkstasjonene:. Skarpe gjenstander og kanter/innredning; Kjøretøyets elektriske anlegg; Et el. Veiledning om elsikkerhet – Veiledning om internkontroll – Tilkobling av nye anlegg – Elsikkerhetsinformasjon – Sikkerhetskontroll av elektriske .