Skogsfugl 2015

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene blir satt med bakgrunn i takstresultatene. Bestanden av skogsfugl var i 20og 20middels, men med lokale variasjoner.

Kameraovervåking av vårspillet, observasjoner, linjetaksering og rapporter fra . I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. Skogsfuglen gjør alt den kan for at ikke reirene skal bli oppdaget, blant annet ved å redusere utpust og fis og ikke spiser eller gjør fra seg ved . Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk ned med henholdsvis og og prosent fra 2014/20til 2015/2016. Stangeskovene gjennomfører årlig en taksering av vår skogsfuglbestand.

Se resultatet fra årets taksering og anbefalinger for årets jakt. Fjelloppsynsmann Jarle Johansen i Fåberg vestfjell ved Lillehammer er oppgitt over jaktmetodene som de har mottatt tips oJegere skal ha jakta skogsfugl . Det gjennomføres ikke taksering av skogsfugl, men etter føre-var-prinsippet er det. All jakt i Os fjellstyrets område blir stengt for rype- og skogsfugl-jakt i 2015. I Midt-Norge ble det registrert svært små rypekull i 201 men i år viser kartleggingen . Setter kursen mot Sverige i dag etter jobb,prøve noen dager etter skogsfuglen.

Har ikke de helt store forventningene til fugl,men uansett flott å . Elendig med skogsfugl i grensetraktene øst for Oslo?

Hva er den beste skogsfuglpatronen (bly)? Rype/skogsfugl jakt på østlandetinnlegg2. Småvilt Arkiver – NordstrandJFF,rh:nordstrandjff. FAKTAARK om skogsfugl – Trondheim kommune,rh:trondheim.

Røy ruget seg i hjel – Dyrene – VG,rh:vg. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Takk for etterspurt statistikk for 2013-20vedlagt i e-post datert. Vi registrerer at kvoten for 2015/20var/er en skogsfugl per jeger per dag . Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et. Trysil, skog: skogsfugl/km(skogsfugl/kmi fjor).

Han hadde ifølge dommen fra tingretten skutt 11-skogsfugl da han ble avslørt . Meråker, som for store deler av Sør-Norge. Det er en stor andel voksen stamfugl som ikke . Dette faktaarket har informasjon om biologi og forekomst av skogfugl . I flere områder er jakten på rype og skogsfugl i Sør-Norge avlyst,.