Sluttkontroll måleresultater

Punktene beskrevet i skjemaet rapport fra sluttkontroll tar for seg inspeksjon og prøving. Dokumentasjon av måleresultater ved utført sluttkontroll av elanlegg. ENKEL SKISSE AV HOVEDJORD/UTJEVNINGSFORBINDELSER.

Fagstoff: Sluttkontrollen utføres for å forsikre oss om at installasjonen er. Er det noe minimumskrav til måleresultatet ved kontinuitetsmåling av beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser? Videre behandles bruk av ulike måleinstrumenter og evaluering og forståelse av måleresultater.

Kravene i NEK 400:2010-Verifikasjon vil bli gjennomgått på . Anslå forventede måleresultater og utføre relevante. Utføre en sluttkontroll av arbeidet på systemene. I tillegg så spurte de meg en del om målinger og måleresultater. Forskriftens krav til dokumentasjon; Sluttkontroll; Samsvarserklæring; Sluttkontrollmålinger; Vurdering av måleresultater . Nettkurs Måleteknikk for sluttkontroll Kursdemo: Nettbasert kurs.

EURO-tester samt være i stand til å vurdere måleresultater. Elektroentreprenøren skal ved sluttføring av anlegget utføre sluttkontroll, teknisk. Eksempelvis kan bedriftens egne rutiner kreve at flere måleresultater samles i en målerapport.

Ved å måle alle kursene i et anlegg samtidig, kan du risikere at måleresultatene blir lavere enn det kravet NEK 4stiller til den aktuelle installasjonen eller . Uansett arbeid skal firmaet foreta en egen sluttkontroll for å verifisere eget. Husker ikke måleresultater i hodet nå, men godt over 200A på . Sluttkontroll utover sikre (bedriftsinterne skjema) og måleresultater (betales med fastlønn i akkord).