Søkertall 2016 samordna opptak

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og . Søkertall offentliggjøres etter søknadsfristen i april, og etter opptakene i juli og august.

Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter. Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten . Standardrapporter, antall søkere, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested o. Avdelingsleder Geir Sverre Andersen ved Samordna opptak sier at en.

Disse studiene er det vanskeligst å komme inn på i 2016. TIDER: De dårlige tidene i oljebransjen gjenspeiles i søkertallene til petroleumsrelaterte fag. Rekordmange søkere til høyere utdanning i 2016. Søkertallene til Samordna opptak har økt med prosent fra i fjor.

Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2016 . Det er prosent vekst fra 201 men søkertallene til utdanning av. Samordna opptak peker på nytt mattekrav som en mulig årsak.

Universitetet i Stavanger har aldri hatt flere studiesøkere.

Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS. Det viser søkertallene fra Samordna opptak. Førstevalgsøkere til UiA i Samordna opptak.

UiA Søkertall Samordna opptak april 2016. Søkertallene er en nedgang på prosent fra i fjor. Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart. Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt. Utvikling i søkertall fra 20til 2016: Utdanningsområde + type.

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2016. Gode søkertall for NMBU i år også, med like mange søkere som i fjor. Lenke til søkertall og statistikk Samordna Opptak . Tirsdag ble søknadstallene fra Samordna opptak klare.

Forside Våre studier og kurs Bachelor i sykepleie Rekordhøye søkertall 2016. Søknadsfristen til Samordna Opptak for bachelorprogrammet i sykepleie ved . Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS, melder UiS. I 20har søknadene blitt redusert til 58.

Søkertallene for høyere utdannelse i skoleåret 2016/20er klare.