Søkertall master ntnu

Søkertall og opptaksrammer 2-årig master ved NTNU 2016/2017. Søkere fra utenfor Norge/Norden, som dekker kravet til norsk og engelsk, kan søke til norskspråklige masterprogram. OVERSIKTSTALL FRA MASTEROPPTAKET HØSTEN 2015.

I oversikten finner du antall studieplasser, antall søkere og poenggrenser fra hovedopptaket til . Oljekrisen har slått inn for fullt på søkertallene. På NTNU har de hatt en enorm nedgang i søkere til petroleumsstudier, melder universitetet i en pressemelding. Les også: Oljestudenter: – Nå MÅ vi ta mastergrad . Her finner du søkertall fra Samordna opptak. NTNU) – Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i . Uten fusjon ville NTNU hatt en nedgang i søkertall på prosent, men.

NTNU tilbyr flest med 1studier i SO (1i 2015), UiA har og færrest. NTNU-studenter kan stikke av med mye av pengene. Ordningen kan gi gründere med nylig avlagt mastergrad inntil million i. Noe som også kan ha bidratt til høyt søkertall er oppstartsveiledningen SPARK som er satt i . Master i Fysisk Planlegging, NTNU har lagt til et arrangement.

Gode søkertall ved fakultetet – Nyhetsarkiv – Arkitektur og billedkunst. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale. UiS 51primærsøkere til toårige masterstudier og. På NTNU har søkertallet til petroleumsfagpå to år falt fra 2til 31. Oppover: Gjøvik-rektor gleder seg over flotte søkertall, men er usikker.

Masterstudiet i informasjonssikkerhet økte imidlertid betydelig, fra 31 . NTNU er enda vanskeligere å komme inn på. Rettsvitenskap (jus), Oslo, Master, UIO, 22 1654. Begge studerer marin teknikk ved NTNU, og er midt i sitt siste semester ved.

For tiden arbeider de med en felles masteroppgave, med tilholdssted i en. Ingeniør- og teknologstudiene kan vise til historisk høye søkertall under årets . Samordna opptak melder om tidenes høyeste søkertall. NTNU, Industriell økonomi og teknologiledelse, 891.

Hovedmålet med å starte en master i fedme og helse på NTNU var å sette.