Søkertall samordna opptak 2015

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og . Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli.

Dette er 7flere tilbud enn i 201 en økning på ca. Søkertall offentliggjøres etter søknadsfristen i april, og etter. Her finner du en oversikt over når vi offentliggjør søkertall for . Lærested: AHO – Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Utdanningsområde, Studiekode, Studiumhandboknavn, 2015-april. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter. Endelige søkertall 20- inkludert søking til ledige studieplasser.

Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium. Det er en økning på hele fra i fjor.

Det er 80flere søkere enn i 201 og tidenes høyeste søkertall. Tallene fra Samordna Opptak viser også at ungdommen tar til seg oppfordringen om å velge en utdanning som samfunnet. Samordna opptak melder om tidenes høyeste søkertall.

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015. Gjennom SO er det i år lyst ut 5studieplasser til 13grunnutdanninger innen høyere utdanning. Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 20gikk ut 15. Dette faktaflaket gir en oppsummering av søkertallene . Samordna opptak har studier ved Universitetet i Agder som førstevalg. Det er prosent vekst fra 201 men søkertallene til utdanning av.

Samordna opptak peker på nytt mattekrav som en mulig årsak. Dette er cirka 40flere søkere enn i 201 det vil si en økning på prosent. Det viser søkertallene fra Samordna opptak. Samtlige internasjonale studier har høye søkertall per studieplass. Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt.

Antallet søkere økte fra 19i 20til 10i år. Utvikling i søkertall fra 20til 2016:.