Solas lovdata

Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel III, som endret ved . Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 19(SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel IV, som endret ved . Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) kapittel II-om Bygging – Brannvern, . Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel VII . Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS), konsolidert utgave 20kapittel XII, gjelder som forskrift . Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) kapittel II-om Bygging – Konstruksjon, . Norsk ikke-autorativ oversettelse av SOLAS 19kapittel II-sist endret ved MSC. KAPITTEL II-BYGGING – KONSTRUKSJON, OPPDELING OG . Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel II- som endret ved . Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 19om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer. Alt ovennevnt utstyr, herunder eventuelle utsettingsinnretninger, skal være i samsvar med reglene i kapittel III i vedlegget til SOLAS-konvensjonen av 19og . D som ikke seiler utenfor havområde A som fastsatt i regel IV/2.

SOLAS-konvensjonen av 197 ikke overholde kravene i . Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel XIV, . Passasjerskip i innenriksfart med lengde (L) meter eller mer skal ha dobbeltbunn i henhold til SOLAS regel II-1/12. Skip i innenriksfart og lektere kan unnlate å følge kravene etter SOLAS regel VI/om faktahefte for stabilitet og styrke, og laste- og losseplan.

Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1: Konstruksjon – oppdeling og stabilitet, maskineri og. Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 19(SOLAS) nytt kapittel XIV som vedtatt . Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerfartøy, som er sertifisert for internasjonal fart som definert i SOLAS kap. Norsk ikke-autorativ oversettelse av SOLAS 19kapittel II-sist endret ved.

Det vises til Interpretations of regulations of part B-of SOLAS chapter II-1 . Mønstringsplaner og nødinstrukser i samsvar med kravene i SOLAS-regel III/skal være oppslått på lett synlige steder i hele skipet, herunder kommandobroen, . Internasjonale konvensjoner; Lover; Forskrifter; Rundskriv; Høringer. Velg relevant fane for regelverk fra Sjøfartsdirektoratet. Rettskilder; Tjenester; Om Lovdata; Mer; Lik oss på Facebook. SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel VI, som endret ved . Alle yrkesfartøy skal ha SOLAS godkjent redningsvest! For lastefartøy henvises det til SOLAS III som igjen stiller krav til typegodkjenning.

I tillegg er det vedtatt en oppdatert henvisning til navigasjonsutstyrskravene i SOLAS kapittel V. Endringene kommer som en følge av at IMO har vedtatt . I henhold til SOLAS III/ledd så skal det i alarminstruks spesifiseres stedfortreder for.