Spenning definisjon

Spenning kan også defineres som differansen mellom to elektriske potensialer, der potensial forbindes med spenning. Realfag › Fysikk › ElektromagnetismeBufretLignende12. Elektrisk spenning, eller potensialforskjell, det arbeid som må utføres per ladningsenhet for å forskyve en ladning fra et punkt til et annet i et .

Elektrisk spenning sier noe om kraften som elektronene blir skjøvet med. Også her kan vi sammenligne med vann i et rørsystem. Kort forklart: spenning er potensiell energi mellom to punkter som kan. Spenning er, per definisjon, den potensielle energien per ladning som .

Her finner du betydninger av ordet Elektrisk spenning. Du kan også legge til en definisjon av Elektrisk spenning selv. Du kan også legge til en definisjon av spenning selv. Det at noe er spennende; ofte brukt i fortellinger, drama og så videre for å skape interesse . Definisjon av spenning i Online Dictionary.

Elektronikk: Kan noen forklare meg definisjonen på spenning? Gikk på men skjønner ikke helt. Om sammenhengen mellom ladning, strøm og spenning.

Spenning angis med den greske bokstaven sigma og defineres som kraft pr.