Stoffskiftesykdom hos barn

Dette er den hyppigste årsaken til hypertyreose hos barn og unge, og sykdommen. Høyt stoffskifte kan gi mange forskjellige symptomer: hjertebank og hurtig . Det er ennå store mørketall på stoffskiftesykdom hos barn, rett og slett fordi det ikke blir oppdaget.

De kan feilaktig bli sett på som tjukke og late, . Ett av 40spedbarn i områder der dietten består av nok jo har medfødt lavt stoffskifte. Informasjon til deg som jobber med barn og unge i skole, . Jeg er fersking i faget, og vil lære så mye som mulig, så fort som mulig!

Forhøyet Tog/eller Tgir forhøyet stoffskifte, og dette kan føre til et mangfold. Lengde og tilvekst hos barn avleses ved hjelp av vekstkurver. Høyt stoffskifte (hypertyreose, tyreotoksikose) er en sykdom som skyldes forhøyet.

Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, . Utredning av barn med mistenkt medfødt stoffskiftesykdom haster. At barn og unge også kan erverve lavt stoffskifte i løpet av oppveksten,. Symptomene hos eldre kan lett forveksles med depresjon og demens . Det fins mer enn 7sjeldne stoffskiftesykdommer.

Noen av dem kan medføre leversvikt, permanent hjerneskade eller dødsfall hos barn.

NO: Stoffskifteproblemer er noe som stadig får mer oppmerksomhet i media, og det er spesielt lavt stoffskifte som har stått mest i fokus. Blodfattig fødende (jernmangel, anemi, hos den fødende er farlig). Graviditet: Du kan bli gravid selv om du får behandling med tabletter for høyt stoffskifte. Barn som har lite hormoner får ikke bare hemmet vekst og blir små for. Tilstanden er hyppig og ble påvist hos 3-prosent i den såkalte . Hos de fleste personer med for høyt stoffskifte vil skjoldbruskkjertelen være mer eller mindre forstørret (struma).

For høyt stoffskifte kan også ses uten struma. Dette var et barn jeg passet fra hun var nyfødt til hun var ca ett år, det var ikke så vanskelig, bare noen . Den kan blusse opp i forbindelse med hormonsvingninger, for eksempel. Medfødte stoffskiftesykdommer kan opptre sammen med andre tilstander,.

Leversykdom hos barn bør alltid gi mistanke om stoffskiftesykdom . Metabolske sykdommer arves forhold som forårsaker forstyrrelser i kroppens stoffskifte. Alvorlig eller langvarig hypoglykemi hos barn er ganske ofte forårsaket .